• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/04/2020
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2020
Công văn số 259/STTTT-TTBCXB, ngày 01/4/2020 của Sở Thông tin và truyền thông Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc V/v Tuyên truyền Chỉ thị 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Số ký hiệu Số 259/STTTT-TTBCXB, ngày 01/4/2020 của Sở Thông tin và truyền thông Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc V/v Tuyên truyền Chỉ thị 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 Ngày ban hành 01/04/2020
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 01/04/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký Sở Thông tin và Truyền thông PHÓ GIÁM ĐỐC: Đào Văn Minh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực