• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/03/2020
  • Ngày có hiệu lực: 31/03/2020
Công văn số 254/STTTT-TTBCXB, ngày 31/3/2020 của Sở Thông tin và truyền thông Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc V/v Tuyên truyền Chỉ thị 15; phòng chống Covid-19 trong vận tải hành khách và nông nghiệp; khai báo y tế toàn dân
Số ký hiệu Số 254/STTTT-TTBCXB, ngày 31/3/2020 của Sở Thông tin và truyền thông Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc V/v Tuyên truyền Chỉ thị 15; phòng chống Covid-19 trong vận tải hành khách và nông nghiệp; khai báo y tế toàn dân Ngày ban hành 31/03/2020
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 31/03/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký Sở Thông tin và Truyền thông PHÓ GIÁM ĐỐC: Đào Văn Minh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực