• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/03/2020
  • Ngày có hiệu lực: 31/03/2020
Công văn số 256/STTTT-TTBCXB, ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Sở Thông tin và truyền thông Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc V/v tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong thời gian dịch Covid 19
Số ký hiệu Số 256/STTTT-TTBCXB, ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Sở Thông tin và truyền thông Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc V/v tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong thời gian dịch Covid 19 Ngày ban hành 31/03/2020
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 31/03/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký Sở Thông tin và Truyền thông PHÓ GIÁM ĐỐC: Đào Văn Minh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực