• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/03/2020
  • Ngày có hiệu lực: 18/03/2020
Lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19" của Ủy ban MTTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc
Số ký hiệu Lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19" của Ủy ban MTTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc Ngày ban hành 18/03/2020
Loại văn bản Văn bản khác Ngày có hiệu lực 18/03/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH VĨNH PHÚC Chủ tịch: Nguyễn Tuấn Khanh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực