• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/02/2020
  • Ngày có hiệu lực: 13/02/2020
Công văn số 85/STTTT-BCXB, ngày 13/02/2020 của Sở Thông tin và truyền thông V/v khuyến nghị tổ chức, cá nhân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người
Số ký hiệu Số 85/STTTT-BCXB, ngày 13/02/2020 của Sở Thông tin và truyền thông V/v khuyến nghị tổ chức, cá nhân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người Ngày ban hành 13/02/2020
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 13/02/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký Sở Thông tin và Truyền thông PHÓ GIÁM ĐỐC: Đào Văn Minh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực