• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/02/2020
  • Ngày có hiệu lực: 14/02/2020
Hướng dẫn số 67-HD/BTGTU, ngày 14/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hướng dẫn Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020
Số ký hiệu Số 67-HD/BTGTU, ngày 14/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hướng dẫn Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020 Ngày ban hành 14/02/2020
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực 14/02/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực