• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/01/2020
  • Ngày có hiệu lực: 30/01/2020
Công văn số 95/SYT-NVY, ngày 30/01/2020 của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc V/v Công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị Viêm phổi do Corona virus
Số ký hiệu Số 95/SYT-NVY, ngày 30/01/2020 của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc V/v Công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị Viêm phổi do Corona virus Ngày ban hành 30/01/2020
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 30/01/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký Sở Y tế PHÓ GIÁM ĐỐC: Nguyễn Khắc Lập
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực