• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/09/2019
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2019
Bản tin số 4/2019 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Số ký hiệu Số 4/2019 Bản tin tuyên truyền Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Ngày ban hành 01/09/2019
Loại văn bản Tài Liệu sinh hoạt Hội Ngày có hiệu lực 01/09/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực