• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/01/2020
  • Ngày có hiệu lực: 08/01/2020
Công văn số 3950/ĐCT-TG, ngày 08/01/2020 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam V/v triển khai sử dụng tài liệu SHHV
Số ký hiệu Số 3950/ĐCT-TG, ngày 08/01/2020 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam V/v triển khai sử dụng tài liệu SHHV Ngày ban hành 08/01/2020
Loại văn bản Tài Liệu sinh hoạt Hội Ngày có hiệu lực 08/01/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký Trung Ương Hội LHPN Việt Nam Trưởng ban Tuyên giáo: Nguyễn Thị Minh Hương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực