• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 25/12/2019
  • Ngày có hiệu lực: 25/12/2019
Hướng dẫn số 05/HD-MTTQ-BTT, ngày 25/12/2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), 70 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc (12/2/1950 - 12/2/2020) và mừng xuân Canh Tý 2020
Số ký hiệu Số 05/HD-MTTQ-BTT, ngày 25/12/2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), ... xuân Canh Tý 2020 Ngày ban hành 25/12/2019
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực 25/12/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH VĨNH PHÚC PHÓ CHỦ TỊCH: Vũ Văn Bằng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực