• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 25/12/2019
  • Ngày có hiệu lực: 25/12/2019
Công văn số 3517/STNMT-TTr, ngày 25/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v triển khai thực hiện Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Số ký hiệu Số 3517/STNMT-TTr, ngày 25/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v triển khai thực hiện Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Ngày ban hành 25/12/2019
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 25/12/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÓ GIÁM ĐỐC: Hoàng Văn Đăng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực