• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/06/2019
  • Ngày có hiệu lực: 21/06/2019
Hướng dẫn số 31/HĐ-ĐCT, ngày 21/6/2019 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hướng dẫn Công tác thi đua - khen thưởng đối với Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị năm 2019
Số ký hiệu Số 31/HĐ-ĐCT, ngày 21/6/2019 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hướng dẫn Công tác thi đua - khen thưởng đối với Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị năm 2019 Ngày ban hành 21/06/2019
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực 21/06/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Trung Ương Hội LHPN Việt Nam Phó Chủ tịch: Hoàng Thị Ái Nhiên
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực