• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/10/2019
  • Ngày có hiệu lực: 08/10/2019
Công văn số 1996 - CV/BTCTU, ngày 08/10/2019 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc V/v thực hiện Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2019
Số ký hiệu Số 1996 - CV/BTCTU, ngày 08/10/2019 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc V/v thực hiện Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2019 Ngày ban hành 08/10/2019
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 08/10/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc PHÓ TRƯỞNG BAN: Nguyễn Phú Sơn
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực