• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/09/2019
  • Ngày có hiệu lực: 28/09/2019
Kế hoạch số 11/KH-MTTQ-BTT, ngày 28/9/2019 cảu Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư năm 2019
Số ký hiệu Số 11/KH-MTTQ-BTT, ngày 28/9/2019 cảu Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư năm 2019 Ngày ban hành 28/09/2019
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 28/09/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH VĨNH PHÚC Chủ tịch: Nguyễn Tuấn Khanh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực