• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/04/2019
  • Ngày có hiệu lực: 18/04/2019
Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 18/4/2019 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019
Số ký hiệu Số 127-KH/TU, ngày 18/4/2019 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019 Ngày ban hành 18/04/2019
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 18/04/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc Phó Bí Thư: Trần Văn Vinh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực