• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/09/2019
  • Ngày có hiệu lực: 04/09/2019
Công văn số 3525/CV-ĐCT, ngày 04/9/2019 của Hội LHPN Việt Nam V/v triển khai Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam"
Số ký hiệu Số 3525/CV-ĐCT, ngày 04/9/2019 của Hội LHPN Việt Nam V/v triển khai Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam" Ngày ban hành 04/09/2019
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 04/09/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Trung Ương Hội LHPN Việt Nam Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Tuyết
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực