• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 23/08/2019
  • Ngày có hiệu lực: 23/08/2019
Công văn số 570/STTTT-TTBCXB, ngày 23/8/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 43/NQ-HĐND, ngày 15/7/2019 của HĐND tỉnh về sáp nhập, đổi tên các thôn, tổ dân phố
Số ký hiệu Số 570/STTTT-TTBCXB, ngày 23/8/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 43/NQ-HĐND, ngày 15/7/2019 của HĐND tỉnh về sáp nhập, đổi tên các thôn, tổ dân phố Ngày ban hành 23/08/2019
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 23/08/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Sở Thông tin và Truyền thông PHÓ GIÁM ĐỐC: Đào Văn Minh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực