• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/07/2019
  • Ngày có hiệu lực: 24/07/2019
Hướng dẫn số 57-HD/BTGTU, ngày 24/7/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh...
Số ký hiệu Số 57-HD/BTGTU, ngày 24/7/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh... Ngày ban hành 24/07/2019
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực 24/07/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực