• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/07/2019
  • Ngày có hiệu lực: 24/07/2019
Công văn số 489/STTTT-TTBCXB, ngày 24/7/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc V/v tuyên truyền thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ LHVQ Anh và Bắc Ai - len về hợp tác phòng, chống mua bán người
Số ký hiệu Số 489/STTTT-TTBCXB, ngày 24/7/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc V/v tuyên truyền thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ LHVQ Anh và Bắc Ai - len về hợp tác phòng, chống mua bán người Ngày ban hành 24/07/2019
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 24/07/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Sở Thông tin và Truyền thông PHÓ GIÁM ĐỐC: Đào Văn Minh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực