• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/07/2019
  • Ngày có hiệu lực: 09/07/2019
Công văn số 1579-CV/BTGTU, ngày 09/7/2019 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Phúc Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Số ký hiệu Số 1579-CV/BTGTU, ngày 09/7/2019 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Phúc Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV Ngày ban hành 09/07/2019
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 09/07/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực