• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/06/2019
  • Ngày có hiệu lực: 06/06/2019
Công văn số 2603-CV/TU, ngày 06/6/2019 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thực hiện Công điện ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung lãnh đạo, triển khai quyết
Số ký hiệu Số 2603-CV/TU, ngày 06/6/2019 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thực hiện Công điện ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung lãnh đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu phi. Ngày ban hành 06/06/2019
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 06/06/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG: Nguyễn Quốc Huy
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực