• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/05/2019
  • Ngày có hiệu lực: 30/05/2019
Công văn số 1525-CV/BTGTU, ngày 30/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Tuyên Truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố
Số ký hiệu Số 1525-CV/BTGTU, ngày 30/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Tuyên Truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố Ngày ban hành 30/05/2019
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 30/05/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực