• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/05/2019
  • Ngày có hiệu lực: 20/05/2019
Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 20/5/2019 của Ban Chấp Hành Trung ương Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi
Số ký hiệu Số 34-CT/TW, ngày 20/5/2019 của Ban Chấp Hành Trung ương Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi Ngày ban hành 20/05/2019
Loại văn bản Chỉ thị Ngày có hiệu lực 20/05/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG T/M BỘ CHÍNH TRỊ: Trần Quốc Vượng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực