• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/05/2019
  • Ngày có hiệu lực: 13/05/2019
Công văn số 1508-CV/BTGTU, ngày 13/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong
Số ký hiệu Số 1508-CV/BTGTU, ngày 13/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong Ngày ban hành 13/05/2019
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 13/05/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực