• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/04/2019
  • Ngày có hiệu lực: 26/04/2019
Công văn số 387/SVHTTDL-XDNSVN&GD, ngày 26/4/2019 của Sở văn hóa, thể thao và du lịch V/v đề nghị tuyên truyền triển khai thực hiện Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 10/1/2019 của UBND tỉnh
Số ký hiệu Số 387/SVHTTDL-XDNSVN&GD, ngày 26/4/2019 của Sở văn hóa, thể thao và du lịch V/v đề nghị tuyên truyền triển khai thực hiện Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 10/1/2019 của UBND tỉnh Ngày ban hành 26/04/2019
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 26/04/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIÁM ĐỐC: Trân Ngọc Oanh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực