• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/04/2019
  • Ngày có hiệu lực: 24/04/2019
Báo cáo số: 423/BC-MTTQ-BTT, ngày 24/4/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Báo cáo kết quả công tác Mặt trận tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận tháng 5 năm 2019
Số ký hiệu Số: 423/BC-MTTQ-BTT, ngày 24/4/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Báo cáo kết quả công tác Mặt trận tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận tháng 5 năm 2019 Ngày ban hành 24/04/2019
Loại văn bản Báo cáo Ngày có hiệu lực 24/04/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH VĨNH PHÚC CHÁNH VĂN PHÒNG: Nguyễn Văn Thuần
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực