• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/04/2019
  • Ngày có hiệu lực: 19/04/2019
Thể Lệ số 24-TL/BTC, ngày 19/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Thể lệ Cuộc thi Báo chí với chủ đề "Vĩnh Phúc vững bước đi lên"
Số ký hiệu Số 24-TL/BTC, ngày 19/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Thể lệ Cuộc thi Báo chí với chủ đề "Vĩnh Phúc vững bước đi lên" Ngày ban hành 19/04/2019
Loại văn bản Văn bản khác Ngày có hiệu lực 19/04/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc Trưởng Ban: Bùi Huy Vĩnh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực