• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/04/2019
  • Ngày có hiệu lực: 10/04/2019
Công văn số 1461-CV/BTGTU, ngày 10/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên truyên điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Số ký hiệu Số 1461-CV/BTGTU, ngày 10/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên truyên điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Ngày ban hành 10/04/2019
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 10/04/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Trưởng Ban: Bùi Huy Vĩnh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực