• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/04/2019
  • Ngày có hiệu lực: 22/04/2019
Kế hoạch số 23/KH-BTV, ngày 22/4/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 2 "Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vựng" thuộc Đề án "Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững" năm 2019
Số ký hiệu Số 23/KH-BTV, ngày 22/4/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 2 ... năm 2019 Ngày ban hành 22/04/2019
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 22/04/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Lệ Thủy
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực