• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/03/2019
  • Ngày có hiệu lực: 14/03/2019
Kế hoạch số 17/KH-BTV, ngày 14/3/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch giám sát trách nhiệm của UBND các cấp về thực hiện Điều 28 Luật Bình đẳng giới gắn với thực hiện Kế hoạch số 3373/KH-UBND, ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh hành động về Bình đẳng giới tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu Số 17/KH-BTV, ngày 14/3/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch giám sát trách nhiệm của UBND các cấp ... giai đoạn 2016-2020 Ngày ban hành 14/03/2019
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 14/03/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực