• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/03/2019
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2019
Kế hoạch số 13/KH-BTV, ngày 01/3/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2019 "An toàn cho phụ nữ và trẻ em"
Số ký hiệu Số 13/KH-BTV, ngày 01/3/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2019 "An toàn cho phụ nữ và trẻ em" Ngày ban hành 01/03/2019
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 01/03/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực