• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/03/2019
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2019
Kế hoạch số 12/KH-BTV, ngày 01/3/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp giữa Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam về "Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng" năm 2019
Số ký hiệu Số 12/KH-BTV, ngày 01/3/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp giữa Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam về ... năm 2019 Ngày ban hành 01/03/2019
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 01/03/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực