• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/03/2019
  • Ngày có hiệu lực: 22/03/2019
Số 1661-TB/TU, ngày 22/3/2019 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương thí điểm huy động nhân dân tham gia xậy dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường tại một số xã trên địa bàn tỉnh.
Số ký hiệu Số 1661-TB/TU, ngày 22/3/2019 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy ... ô nhiễm môi trường tại một số xã trên địa bàn tỉnh. Ngày ban hành 22/03/2019
Loại văn bản Thông báo Ngày có hiệu lực 22/03/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc CHÁNH VĂN PHÒNG: Trần Quốc Huy
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực