• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/03/2019
  • Ngày có hiệu lực: 29/03/2019
Công văn số 1446 - CV/BTGTU, ngày 29/3/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh Vĩnh Phúc Định hướng nội dung tuyên truyền Quý II năm 2019
Số ký hiệu Số 1446 - CV/BTGTU, ngày 29/3/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh Vĩnh Phúc Định hướng nội dung tuyên truyền Quý II năm 2019 Ngày ban hành 29/03/2019
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 29/03/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực