• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/04/2019
  • Ngày có hiệu lực: 03/04/2019
Thông báo số 75/TB-UBND, ngày 03/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Thông báo giờ làm việc mùa hè năm 2019
Số ký hiệu Số 75/TB-UBND, ngày 03/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Thông báo giờ làm việc mùa hè năm 2019 Ngày ban hành 03/04/2019
Loại văn bản Thông báo Ngày có hiệu lực 03/04/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký UBND tỉnh Vĩnh Phúc TL. ỦY BAN NHÂN DÂN CHÁNH VĂN PHÒNG: Bùi Hồng Đô
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực