• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/03/2019
  • Ngày có hiệu lực: 07/03/2019
Thông tri số: 19-TT/TU, ngày 07/3/2019 Thông Tri của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về lãnh đạo Đại hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024
Số ký hiệu Số: 19-TT/TU, ngày 07/3/2019 Thông Tri của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về lãnh đạo Đại hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 Ngày ban hành 07/03/2019
Loại văn bản Thông tri Ngày có hiệu lực 07/03/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc Phó Bí Thư: Trần Văn Vinh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực