• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/01/2019
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/2019
Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
Số ký hiệu Số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế Ngày ban hành 15/01/2019
Loại văn bản Nghị Quyết Ngày có hiệu lực 15/01/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG TM/BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG TỔNG BÍ THƯ: Nguyễn Phú Trọng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực