• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 02/01/2019
  • Ngày có hiệu lực: 02/01/2019
Tài liệu sinh hoạt hội viên quý 1/2019: Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm
Số ký hiệu Tài liệu sinh hoạt hội viên quý 1/2019: Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm Ngày ban hành 02/01/2019
Loại văn bản Tài Liệu sinh hoạt Hội Ngày có hiệu lực 02/01/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực