• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/12/2018
  • Ngày có hiệu lực: 24/12/2018
Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Nghị Quyết của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
Số ký hiệu Số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Nghị Quyết của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã Ngày ban hành 24/12/2018
Loại văn bản Nghị Quyết Ngày có hiệu lực 24/12/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG TM/BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG TỔNG BÍ THƯ: Nguyễn Phú Trọng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực