• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/01/2019
  • Ngày có hiệu lực: 10/01/2019
Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND, ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Quyết định Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Số ký hiệu Số 02/2019/QĐ-UBND, ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Quyết định Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Ngày ban hành 10/01/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/01/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký UBND tỉnh Vĩnh Phúc TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH: Nguyễn Văn Trì
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực