• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/09/2018
  • Ngày có hiệu lực: 12/09/2018
Tài liệu giáo dục chính trị tư tưởng dành cho hội viên, phụ nữ năm 2018
Số ký hiệu Tài liệu giáo dục chính trị tư tưởng dành cho hội viên, phụ nữ năm 2018 Ngày ban hành 12/09/2018
Loại văn bản Tài Liệu sinh hoạt Hội Ngày có hiệu lực 12/09/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực