• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/11/2018
  • Ngày có hiệu lực: 07/11/2018
Nghị định số 153/2018/NĐ-CP, ngày 07/11/2018 Nghị định của Chính phủ Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
Số ký hiệu Số 153/2018/NĐ-CP, ngày 07/11/2018 Nghị định của Chính phủ Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng Ngày ban hành 07/11/2018
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 07/11/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký Chính phủ TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG: Nguyễn Xuân Phúc
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực