• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 23/10/2018
  • Ngày có hiệu lực: 23/10/2018
Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND, ngày 23/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Quyết định ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay...
Số ký hiệu Số 23/2018/QĐ-UBND, ngày 23/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Quyết định ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay... Ngày ban hành 23/10/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 23/10/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký UBND tỉnh Vĩnh Phúc TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH: Nguyễn Văn Trì
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực