• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/08/2018
  • Ngày có hiệu lực: 31/08/2018
Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, ngày 31/8/2018 của Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Số ký hiệu Số 113/2018/NĐ-CP, ngày 31/8/2018 của Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế Ngày ban hành 31/08/2018
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 31/08/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký Chính phủ TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG: Nguyễn Xuân Phúc
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực