• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 23/05/2018
  • Ngày có hiệu lực: 23/05/2018
Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Số ký hiệu Số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội Ngày ban hành 23/05/2018
Loại văn bản Nghị Quyết Ngày có hiệu lực 23/05/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG TM/BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG TỔNG BÍ THƯ: Nguyễn Phú Trọng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực