• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/05/2018
  • Ngày có hiệu lực: 21/05/2018
Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Nghị Quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức...
Số ký hiệu Số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Nghị Quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức... Ngày ban hành 21/05/2018
Loại văn bản Nghị Quyết Ngày có hiệu lực 21/05/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG TM/BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG TỔNG BÍ THƯ: Nguyễn Phú Trọng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực