• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/05/2018
  • Ngày có hiệu lực: 19/05/2018
Số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Nghị quyết về tập trung xây xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp...
Số ký hiệu Số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Nghị quyết về tập trung xây xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp... Ngày ban hành 19/05/2018
Loại văn bản Nghị Quyết Ngày có hiệu lực 19/05/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG TM/BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG TỔNG BÍ THƯ: Nguyễn Phú Trọng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực