• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/10/2018
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2018
Công văn số 1241-CV/BTGTU, ngày 01/10/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới
Số ký hiệu Số 1241-CV/BTGTU, ngày 01/10/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới Ngày ban hành 01/10/2018
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 01/10/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực