• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/07/1993
  • Ngày có hiệu lực: 12/07/1993
Nghị quyết số 04 - NQ/TW, ngày 12/7/1993 của Bộ Chính trị về đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới.
Số ký hiệu Số 04 - NQ/TW, ngày 12/7/1993 của Bộ Chính trị về đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới. Ngày ban hành 12/07/1993
Loại văn bản Nghị Quyết Ngày có hiệu lực 12/07/1993
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Chính Trị T.M BỘ CHÍNH TRỊ: Đào Duy Tùng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực