• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/07/2018
  • Ngày có hiệu lực: 31/07/2018
Công văn số 1017/STP-PBGDPL, ngày 31/7/2018 của Sở Tư Pháp V/v Hưởng ứng cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh thiếu niên" do Bộ Tư Pháp phát động
Số ký hiệu Số 1017/STP-PBGDPL, ngày 31/7/2018 của Sở Tư Pháp V/v Hưởng ứng cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh thiếu niên" do Bộ Tư Pháp phát động Ngày ban hành 31/07/2018
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 31/07/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký Sở Tư Pháp Phó giám đốc: Kim Thị Ánh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực